Innehållsförteckning

EmacsWiki är tillägnad EmacsAndXEmacs-innehåll…. Se MissionStatement för mer information.

Alla kan bidra. Du är välkommen att lägga till nya eller ändra redan existerande sidor. Läs mer på HowTo-sidan.

Att lära sig emacs

Grundläggande textredigering i Emacs

Speciella mode för att redigera och manipulera olika filformat och filtyper

Andra specialfunktioner; interagera med externa program och fjärr-services

Anpassa din Emacs-miljö

Utökningar av Emacs: programmering i EmacsLisp, modifiera Emacs-källkoden

Hur man laddar hem och installerar Emacs

Vi som älskar Emacs

Mera om EmacsWiki

Filer

Felrapporter och önskelista

Underhåll av EmacsWiki


Detta låter som en intressant idé! Folk har provat många olika sätt för att försöka samla ihop all Emacs-visdom som finns där ute, men faktumet att folk fortsätter bevisar att inget riktigt bra finns än. Med rätt mängd struktur och översikt kan kanske en Wiki fungera… – JohnWiegley, fritt översatt till svenska av MathiasDahl


I have a question regarding the text “[se, en]” that can be seen on the RecentChanges page when it lists for example this page. Normally, Swedish websites are located under the top-domain “.se”. But the “short-name” for the Swedish language, the “Swedish language code” is (now, you have to correct me if I’m wrong) “sv”. And, for those interested, we have a lonely “S” on our cars… 😊 – MathiasDahl

You’re probably correct, this seems like an error. – EraEriksson